جنگ ستارگان

گیدیون

اشتراک‌گذاری

گیدیون

Gideon

گیدیون - جنگ ستارگان

نژاد

انسان

جنسیت

مذکر

وابسته به

امپراتوری کهکشانی
بقایای امپراتوری گیدیون

گیدیون (Gideon) یک افسر در اداره امنیت امپراتوری، یک مجری قانون و آژانس اطلاعاتی از امپراتوری کهکشانی بود. او تا تاریخ ۹ ب.ن.ی، سلاح افسانه‌ای مندلورین یعنی دارک‌سیبر را در اختیار داشت، و با گرفتن جایگاه ماف یک گروه بزرگ از بقایای امپراتوری را رهبری می‌کرد. گیدیون به دنبال یک دارایی با ارزش بر روی سیاره آروالا-۷ بود و برای دست آوردن آن به مشتری و دکتر پرشینگ دستور داد تا این دارایی که یک نوزاد حساس به نیرو بود را زنده برای او بیاورند.