ویکی جنگ ستارگان

گیدیون

اشتراک‌گذاری

گیدیون

Gideon

گیدیون - جنگ ستارگان

نژاد

انسان

جنسیت

مذکر

وابسته به

امپراتوری کهکشانی
بقایای امپراتوری گیدیون

گیدیون (Gideon) یک ماف در دوران جمهوری جدید بود که جناحی از امپراتوری کهکشانی سقوط کرده را در حلقه بیرونی رهبری می‌کرد.

گیدیون به عنوان یک افسر در دوران امپراتوری در اداره امنیت امپراتوری خدمت می‌کرد، که یک آژانس اطلاعاتی و اجرایی در امپراتوری کهکشانی بود. او بخشی از طرح پاکسازی بزرگ مندلور بود و مسئول کشتار میلیون‌ها مندلورین است. همچنین او سلاح افسانه‌ای مندلورین یعنی دارک‌سیبر را در اختیار داشت.

او تا تاریخ ۹ ب.ن.ی به عنوان ماف یک گروه بزرگ از بقایای امپراتوری را رهبری می‌کرد. گیدیون به دنبال یک دارایی با ارزش بر روی سیاره آروالا-۷ بود و برای دست آوردن آن به مشتری و دکتر پرشینگ دستور داد تا این دارایی که یک نوزاد حساس به نیرو به نام گروگو بود را زنده برای او بیاورند. بعد از این که یک جایزه‌بگیر مندلورین به نام دین جارین اقدام به نجات گروگو کرد، ماف نقش فعالی در به دست آوردن این بچه داشت. او سرانجام در سیاره تایتون موفق به اسیر کردن گروگو شد. با تلاش‌های جارین در نجات گروگو، او در نبردی شکست خورد و مالکیت دارک‌سیبر نیز به جارین منتقل شد.

بعد از هجوم به فضاپیمایش، گیدیون برای بازجویی و محاکمه به جمهوری جدید فرستاده شد.