ویکی جنگ ستارگان

گریف کارگا

اشتراک‌گذاری

گریف کارگا

Greef Karga

گریف کارگا - جنگ ستارگان

نژاد

انسان

جنسیت

مذکر

وابسته به

انجمن جایزه‌بگیران

گریف کارگا (Greef Karga) ماموری از انجمن شکارچیان جایزه‌بگیر است. او در تاریخ ۹ ب.ن.ی با یک جایزه‌بگیر به نام دین جارین آشنا شد. کارگا پس از پرداخت پاداش به جارین به خاطر چهار شکاری که انجام داده بود، به او در مورد یک کار غیر معمول گفت که این کار مربوط به فردی تحت عنوان مشتری بود که وابسته به بقایای امپراتوری بود.

جارین کار مشتری که شامل تحویل دادن یک بچه بود را انجام داد، و کارگا او را تحسین کرد و کار جدیدی را به او سپرد. اما جارین خیلی زود نسبت به آن بچه‌ای که تحویل داده بود احساس پشیمانی کرد و برای نجاتش اقدام کرد. کارگا با رهبری کردن گروهی از اعضای انجمن با جارین روبرو شد و سعی کرد تا بچه را از او پس بگیرد، اما در نهایت وقتی قبیله جارین به کمک او آمد، شکارچیان مغلوب شدند. کارگا فرار کرد و به تنهایی به فضاپیمای جارین رفت، اما جارین او را گول زد و سپس گریخت.

مشتری که از این اتفاق خشمگین شده بود در تلافی از دست رفتن جایزه‌اش، اقدام به تصاحب شهر کارگا کرد. این موضوع باعث شد تا کارگا برای آزادسازی این سیاره از جارین کمک بگیرد. او در واقع ابتدا نقشه داشت که به جارین خیانت کند اما در میان راه احساسش در مورد او عوض شد و مبارزه کردن بر علیه او را کنار گذاشت. سپس آن‌ها در کنار هم نقشه‌ای کشیدند تا مشتری را بکشند اما این نقشه به خوبی پیش نرفت و مشتری توسط ماف گیدیون کشته شد. بعد از یک رویارویی مسلحانه، کارگا اقدام به فرار کرد و باری دیگر توسط گیدیون مورد حمله قرار گرفت. با این حال گیدیون توسط جارین شکست داده شد و کارگا پیشنهاد داد تا جارین دوباره جایی در انجمن داشته باشد. جارین این پیشنهاد را نپذیرفت اما یکی از متحدان او یعنی کارا دون که در این ماجراها در کنار آن‌ها بود این پیشنهاد را قبول کرد و به مامور شخصی کارگا تبدیل شد.