گریز دریتوس

گریز دریتوس

Greez Dritus

گریز دریتوس - جنگ ستارگان

خاستگاه

سیاره لاترون

نژاد

لاترو

جنسیت

مذکر

وابسته به

خدمه مانتیس

گریز دریتوس (Greez Dritus) لاترو مذکر بود که در دوران امپراطوری زندگی می‌کرد. او برای سیر جوندا کار می‌کرد و کاپیتان یک فضاپیما به نام استینگر مانتیس بود. او به خاطر عادت بدش در قمار کردن شناخته می‌شود و همین موضوع باعث دردسر او شد و او با سندیکای جنایی هاکسیون، به رهبری سورک تورمو در افتاد.