ویکی جنگ ستارگان

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

کوییل

اشتراک‌گذاری

کوییل

Kuiil

کوییل - جنگ ستارگان

مرگ

تقریبا ۹ ب.ن.ی، نوارو

نژاد

آگنات

جنسیت

مذکر

وابسته به

امپراتوری کهکشانی (به عنوان برده)
قبیله کوییل
مزرعه مرطوب کوییل

کوییل (Kuiil) یک آگنات مذکر بود که دوره‌ای طولانی از زندگی‌اش را به عنوان یک برده کار کرد تا آزاد شود. او در جستجوی صلح به سیاره آروالا-۷ رفت و به عنوان یک کشت‌کننده رطوبت مشغول به کار شد، و همین طور مهارت‌های با ارزشی را در قبال هزینه‌ای به افراد پیشنهاد می‌کرد. در دوران جمهوری جدید مجرمان و مزدوران به سیاره او تجاوز کردند. او در مقطعی از همین زمان با یک جایزه‌بگیر مندلورین به نام دین جارین آشنا شد. کوییل قبول کرد تا به این جایزه‌بگیر برای مقابله با بقایای امپراتوری و حفظ بچه کمک کند، اما در مقطعی از این ماموریت، او طی یک تعقیب و گریز و برای حفظ بچه توسط سربازان امپراتوری تیر خورد و کشته شد.

صفحات دیگر