ویکی جنگ ستارگان

کوره ستاره‌ای (Star Forge)

اشتراک‌گذاری

کوره ستاره‌ای

Star Forge

کوره ستاره‌ای (Star Forge) - جنگ ستارگان

تولیدکننده

امپراتوری راکاتا

نوع

کارخانه مستقر در فضا

فرهنگ

راکاتان
سیت

سازندگان

راکاتا

تاریخ ساخت

۳۰٬۰۰۰ ق.ن.ی

تاریخ تخریب

۳۹۵۶ ق.ن.ی

مالک‌ها

امپراتوری راکاتا
امپراتوری سیت

موقعیت

سامانه لهون

هدف

کارخانه ابربزرگ

کوره ستاره‌ای یا استار فورج (Star Forge) یک فضاپیماسازی خودکار و بزرگ بود که برای ساخت قدرتمندترین ارتش تمام دوران طراحی شده بود. این سازه توسط امپراتوری راکاتا در ۳۰٬۰۰۰ ق.ن.ی و پنج هزار سال قبل از صعود جمهوری کهکشانی ساخته شد. این کوره ستاره‌ای انرژی و مواد را از یک ستاره نزدیک می‌گرفت و با استفاده از قدرت نیرو آن را ترکیب می‌کرد تا فضاپیماها، درویدها، و سایر موارد جنگی را بسازد. راکاتا که همچنین با عنوان «سازندگان» شناخته می‌شود، با استفاده از برده‌هایی از سیارات مختلف این ایستگاه فضایی بزرگ را ساخته است. این شکفتی فناورانه هزینه هولناکی را به همراه دارد، و از آنجایی که راکاتا به طور ذاتی نژادی وحشی و بی‌رحم است، از این رو کوره ستاره‌ای نیز از خصوصیات منفی سازندگان خود تغذیه کرده است. در نتیجه این کوره تبدیل به ابزاری بی‌کران از نیروی جنبه تاریکی شده است.

استار فورج به ترکیبی از تکنولوژی و انرژی‌های تاریکی تبدیل شد که برای ادامه عملکرد خود شروع به تباه کردن راکاتا کرد و سرانجام باعث فروپاشی امپراتوری راکاتا شد. دارث رون با آگاهی از قابلیت این ابرسلاح نیمه-زنده در فاسد کردن کاربران، تماس خود با جنبه تاریکی را محدود کرد تا از کنترل شدنش جلوگیری کند. برخلاف رون شاگرد او یعنی دارث مالک پس از آنکه مسیر خود را از استادش جدا کرد، قصد داشت جستجوی عمیق‌تری درون این کوره ستاره‌ای داشته باشد.