ویکی جنگ ستارگان

کهکشان

اشتراک‌گذاری

کهکشان

The galaxy

کهکشان - جنگ ستارگان

تعداد ستاره‌ها

بیش از ۴۰۰ میلیارد (تخمین زده شده)

تعداد سامانه‌های ستاره‌ای

۳.۲ میلیون (قابل سکونت)

اندازه

بیش از ۱۰۰٬۰۰ سال نوری

بازوهای کهکشانی

بازوی تینگل

کهکشان اقماری کوتوله

ریشی میز

کهکشان (The galaxy) واژه‌ای برای اشاره به یکی از تریلیون‌ها کهکشانی موجود در جهان است. بیش از ۴۰۰ میلیارد ستاره و ۳.۲ میلیون سامانه‌ی قابل سکونت در کهکشان تخمین زده شده است که به دور یک سیاه‌چاله ابربزرگ در قلب کهکشان می‌گردند. این کهکشان خاستگاه گونه‌های هوشمند و سامانه‌های ستاره‌ای بی‌شماری است.

تاریخ کهکشان تجارت‌ها، سیاست‌ها و جنگ‌های زیادی را به خود دیده است. در حافظه تاریخی، عصرهای جمهوری کهکشانی، امپراتوری کهکشانی، جمهوری جدید، و دوران‌های دیگری وجود داشته است. این کهکشان همچنین میزبان فرقه‌هایی تاثیرگذاری مثل جدای و سیت است که از نیرو استفاده می‌کنند.

نجوم شناسی

کهکشاناین کهکشان حداقل دو کهکشان هم‌نشین دارد که یکی از آن‌ها با نام ریشی میز شناخته می‌شود.

این کهکشان به چندین ناحیه یا منطقه تقسیم شده است که این نواحی خود به بخش‌ها و سپس به سامانه‌های ستاره‌ای که حاوی سیاره‌ها هستند تقسیم‌بندی می‌شوند.

ناحیه‌ها

  • هسته عمیق
  • سیاره‌های هسته
  • کلونی‌ها
  • حلقه درونی
  • ناحیه گسترش
  • حلقه میانی
  • قلمروهای حلقه بیرونی
  • ناحیه‌های ناشناخته
  • فضای وحشی
صفحات دیگر