جنگ ستارگان

کنفدراسیون سامانه‌های مستقل

اشتراک‌گذاری

کنفدراسیون سامانه‌های مستقل

Confederacy of Independent Systems

کنفدراسیون سامانه‌های مستقل - جنگ ستارگان

نوع سازمان

کنفدراسیون

قانون اساسی

آیین‌نامه سامانه‌های مستقل

رئیس حکومت

رئیس حکومت

رئیس دولت

رئیس دولت
رهبر کنگره جدایی‌طلب

رهبر بالفعل

دوکو
ژنرال گریوس
دارث سیدیوس

شاخه اجرایی

شورای جدایی‌طلب

شاخه قانون‌گذار

سنای جدایی‌طلب

شاخه نظامی

نیروی نظامی کنفدراسیون

پایتخت

ژئونوسیس
راکسوس

تاریخ بنیان

تاریخ سازماندهی مجدد

۱۹ پ.ن.ی، جذب در امپراتوری کهکشانی

تاریخ بازیابی

۱۹ پ.ن.ی

کنفدراسیون سامانه‌های مستقل (Confederacy of Independent Systems) که همچنین با نام اتحاد جدایی‌طلبان، دولت جدایی‌طلب و به طور خلاصه جدایی‌طلبان شناخته می‌شود، یک دولت تجزیه‌طلب متشکل از هزاران سامانه‌ی ستاره‌ای از حلقه میانی تا حلقه بیرونی کهکشان بود که از جمهوری کهکشانی جدا شده بود. این کنفدراسیون بر پای مالیات‌های سنگین و فسادهای درون سنای کهکشانی، و همین طور نارضایتی نسبت سیاره‌های هسته که از ثروت و اعتبار بالایی برخوردار بودند، شکل گرفت.

این کنفدراسیون توسط کانت دوکو، جدای سابق رهبری می‌شد. این کنفدراسیون همچنین به طور محرمانه توسط چند شرکت حمایت می‌شد، از جمله فدراسیون تجارت، طایفه بانکداری اینترگلکتیک، اتحادیه تکنو، انجمن بازرگانی، اتحاد شرکتی، و انجمن حزبی خرده‌فروشی.

شروع بحران جدایی‌طلبی در ۲۴ پ.ن.ی باعث ایجاد بحران‌های سیاسی و به دنبال آن تنش میان این کنفدراسیون تازه-تاسیس و جمهوری شد. در سال ۲۲ پ.ن.ی کنفدراسیون و جمهوری با استفاده از نیروهای نظامی خود (به ترتیب ارتش دروید و ارتش کلون جمهوری) به جنگ هم رفتند که این اتفاق باعث یک درگیری گسترده کهکشانی شد.

در سه سال بعد و با جنگ‌های کلون در سراسر کهکشان، جدایی‌طلبان به سرعت جمهوری را به زانو درآورد. اما این موضوع برای بسیاری نادانسته بود که این جنگ در واقع یک ترفند بوده است، و شیو پالپاتین رهبر جمهوری که در واقع یک ارباب سیت به نام دارث سیدیوس بوده، از طریق شاگرد خود دوکو بر جدایی‌طلبان کنترل داشته و در نتیجه بر هر دوی جبهه‌های جنگ نفوذ داشته است. در سال ۱۹ پ.ن.ی کنفدراسیون چند شکست اساسی را در محاصره حلقه بیرونی تجربه کرد. بعد از مرگ دوکو و به دنبال آن شکست ژنرال گریوس روی سیاره اوتاپائو، شورای جدایی‌طلبان در سیاره موستافار نابود شد. با خاموش شدن ارتش دروید، این کنفدراسیون به سرعت فرو پاشید و جنگ پایان پیدا کرد. به دنبال پایان یافتن خصومت‌ها، گروه‌های تجاری جذب دولت جایگزین جمهوری یعنی امپراتوری کهکشانی به رهبری امپراتور شیو پالپاتین شدند.