ویکی جنگ ستارگان

کریستال کایبر (Kyber crystal)

اشتراک‌گذاری

کریستال کایبر

Kyber crystal

کریستال کایبر (Kyber crystal) جنگ ستارگان

نوع ماده

کریستال

خواص

هماهنگ با نیرو

کریستال کایبر (Kyber crystal) به کریستال‌هایی کمیاب و هماهنگ با نیرو گفته می‌شود که به طور طبیعی رشد می‌کنند و در سیاره‌های سراسر کهکشان پراکنده هستند. 

این کریستال توسط جدای و سیث در ساخت شمشیرهای نورانی مورد استفاده قرار می‌گیرند. جوانه‌های جدای به عنوان بخشی از آموزش خود و به منظور ساخت شمشیر نوری خود به سیاره یخی ایلوم اعزام می‌شدند. بنا بر افسانه‌ها کریستال‌های بزرگتر و کمیاب‌تر کایبر وجود دارند که از قدرت زیادی برخوردار هستنند و این کریستال‌ها در قلب ابرسلاح‌های باستانی سیث مورد استفاده قرار گرفته‌اند.