بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

پراف

اشتراک‌گذاری

پراف

Prauf

پراف - جنگ ستارگان

خاستگاه

آبدندو

تاریخ مرگ

نژاد

آبدندو

جنسیت

مذکر

وابسته به

انجمن اسکرپر

پراف (Prauf) یک آبدندوی مذکر بود که در سیاره براکا و در کنار کال کستیس برای انجمن اسکرپر کار می‌کرد. پراف تنها دوست واقعی بود که کستیس روی سیاره براکا داشت.

پراف پس از مشاهده‌ی استفاده کال از نیرو، دوستش را متقاعد کرد تا براکا را ترک کند چرا که نمی‌خواست کال توسط امپراتوری اسیر یا کشته شود. این موضوع باعث شد تا کال به دنبال سرنوشت خود برای تبدیل شدن به یک شوالیه جدای برود.

پراف در نهایت توسط خواهر دوم که در جستجوی کال بود کشته شد.

صفحات دیگر