بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

هولوکرون (Holocron)

اشتراک‌گذاری

هولوکرون

Holocron

هولوکرون (Holocron) جنگ ستارگان

نوع

وسیله ذخیره اطلاعات

تمدن

شکل

چندضعلی

اندازه

کف یک دست

محتوا

آموزه‌هایی در شکل هولوگرافیک

وابسته به

هولوکرون (Holocron) یک وسیله‌ای به منظور ذخیره اطلاعات است که هر دوی محفل جدای و سیث برای نگهداری آموزه‌های باستانی و اطلاعات ارزشمند از آن استفاده می‌کنند. اطلاعات ذخیره شده در این هولوکرون‌ها به شکل هولوگرافیک است. هولوکرون‌های جدای همچنین با نام دیتاکرون‌های جدای نیز شناخته می‌شوند. هولوکرون‌ها چندضعلی‌های درخشان از فلز و ماده‌ی کریستالی هستند که به اندازه‌ی یک کف دست هستند، و با استفاده از انرژی نیرو قابل استفاده هستند.

صفحات دیگر