بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

نیرو (The Force)

اشتراک‌گذاری
نیرو (The Force)
نیرو یک میدان انرژی تولید شده توسط زندگی بوده ، که می‌تواند توسط افراد حساس به قدرت معنوی آن مورد استفاده قرار گیرد.

نیرو (The Force) یک میدان انرژی بود که همه چیز را در عالم به هم متصل می‌کرد، و با نام‌های متنوعی در سراسر تاریخ کهکشان شناخته می‌شد. این نیرو توسط نژادهای مختلف با نام‌هایی مثل آشلا، ایت، جریان حیات، بصیرت،  نفس حیات شناخته می‌شد. نیرو توسط حیات ایجاد شده است و به همین سبب در تمام اشکال زندگی نمود دارد. این نیرو به خصوص در گروهی از افراد برگزیده که دارای غلظت بالایی از میدی-کلرین‌ها هستند، مشاهده می‌شود.

این افراد حساس-به-نیرو قلمداد می‌شدند که قادر بودند از ظرفیت‌های مختلف نیرو استفاده کنند. برخلاف موجودات زنده، درویدها و سایر سازه‌های مصنوعی از داشتن نیرو عاجز هستند. به این ترتیب، آن‌ها هیچ ارتباطی با میدان انرژی که توسط زندگی ایجاد شده ندارند. جدا از جنبه‌ی علمی آن، نیرو اساس سازمان‌های مختلف مذهبی مانند کلیسای نیرو، نگهبانان ویلس و مهمترین آنها محفل جدای و محفل سیث بوده است. علاوه بر این، لاست‌ها معتقد بوده‌اند که نیرو «روح» کهکشان است.

صفحات دیگر