جنگ ستارگان

نوارو

اشتراک‌گذاری

نوارو

Nevarro

نوارو - جنگ ستارگان

ناحیه

قلمروهای حلقه بیرونی

خورشیدها

۱

اتمسفر

قابل تنفس

زمین‌های اصلی

خاکستر
صخره
آتشفشانی

نژادها

انسان‌ها
جاواها

شهرهای مهم

شهر نوارو

وابسته به

امپراتوری کهکشانی
انجمن جایزه‌بگیران
بقایای امپراتوری گیدیون

نِوارو (Nevarro) یک سیاره آتشفشانی واقع در قلمروهای حلقه بیرونی کهکشان بود. یکی از شهرهای این سیاره اقامتگاه افراد مختلفی از جمله انجمن جایزه‌بگیران بود. در عصر امپراتوری این سیاره توسط امپراتوری کهکشانی کنترل می‌شد اما بعد از جنگ داخلی کهکشانی آن‌ها کنترل این سیاره را از دست دادند.

در دوران جمهوری جدید، این سیاره و شهر شناخته شده آن به بهشتی برای جایزه‌بگیران تبدیل شد. این افراد برای گریف کارگا، یکی از عوامل انجمن کار می‌کردند. نوارو در مقطعی کوتاه شاهد درگیری میان یک مندلورین به نام دین جارین با انجمن و نیروهای باقی مانده از امپراتوری شد. دین جارین یک جایزه‌بگیر بود که در یکی از ماموریت‌های خود می‌بایست بچه‌ای را به عضوی از بقایای امپراتوری تحویل می‌داد اما او به انجمن جایزه‌بگیران خیانت کرد. بعد از فرار جارین از نوارو، این سیاره توسط نیروهای امپراتوری به رهبری ماف گیدیون تسخیر شد. کارگا سرانجام موفق به کشاندن جارین به نوارو شد تا بچه را از او بگیرد اما او بعدا نظرش عوض شد و اجازه نداد که بچه در اختیار امپراتوری‌ها قرار بگیرد. با حضور ماف گیدیون در این سیاره، جارین و متحدانش موفق به شکست این امپراتوری شدند و نوارو باری دیگر به حالت پیشین خود که مناسب جایزه‌بگیران بود تبدیل شد.