موستافار (Mustafar)

موستافار

Mustafar

موستافار (Mustafar) - جنگ ستارگان

ناحیه

قلمروهای حلقه بیرونی

بخش

بخش آترویس

سامانه

سامانه موستافار

تعداد خوردشید

۱

تعداد قمرها

۰

دوره چرخش

۳۶ ساعت استاندارد

دوره مداری

۴۱۲

اتمسفر

قابل تنفس

آب و هوا

پرحرارت و طوفانی

نژاد بومی

موستافاری

نژادهای مهاجر

فالین
انسان
بسیاری از نژادهای دیگر

زبان اصلی

موستافاری

جمعیت

تقریبا ۱۵ تا ۲۰ هزار

شهرهای مهم

فرالیدجا (پایتخت)
زیتونتاون

وابسته به

سیت
اتحاد تکنو
خورشید سیاه
کنفدراسیون سامانه‌های مستقل
انجمن معدن‌کاری
امپراتوری کهکشانی

موستافار (Mustafar) سیاره‌ای کوچک واقع در سامانه موستافار از بخش آترویس از قلروهای حلقه بیرونی کهکشان است. موستافار زمانی یک سیاره سرسبز بود که از کریستالی به نام ستاره درخشان تغذیه می‌کرد اما زمانی که لیدی کوروکس انرژی‌های این ستاره درخشان را به منظور احیای جان همسرش آزاد کرد، مدار موستافار تغییر داده شد. این سیاره در نتیجه‌ی تقابل گرانشی دو غول گازی جستفاد و لفرانی تبدیل به یک سیاره آتشفشانی نامساعد شد. بعدها افسانه‌ی جستجوی کوروکس برای دستیابی به جاودانگی باعث شد تا سیت به این سیاره بیاید. آن‌ها در این سیاره یک معبد را روی ویرانه‌های قلعه کوروکس ساختند و این فرقه سال‌ها در این سیاره فعالیت داشت.