ویکی جنگ ستارگان

مشتری

اشتراک‌گذاری

«مشتری»

"The Client"

مشتری - جنگ ستارگان

مرگ

تقریبا ۹ ب.ن.ی، نوارو

نژاد

انسان

جنسیت

مذکر

وابسته به

بقایای امپراتوری گیدیون

«مشتری» (“The Client”) یک فرد وابسته به بقایای امپراتوری کهکشانی بود که در تاسیساتی روی سیاره نوارو اقامت داشت. در تاریخ ۹ ب.ن.ی او و دکتر پرشینگ چند جایزه‌بگیر را استخدام کردند تا یک بچه را از سیاره آروالا-۷ بازیابی کنند. این بچه سرانجام توسط دین جارین به آن‌ها تحویل داده شد و پاداش او پرداخت شد. با این حال این جایزه‌گیر برای بازیابی بچه برگشت و او را از تاسیسات امپراتوری نجات داد. پس از تحت فشار قرار گرفتن انجمن جایزه‌بگیران، یکی از عوامل این انجمن یعنی گریف کارگا به همراه یک شورشی سابق به نام کراسینتیا دون اقدام به گرفتن دین جارین کردند و او را نزد مشتری بردند، اگرچه این نقشه‌ای بود که آن‌ها به منظور کشتن مشتری کشیده بودند. وقتی آن‌ها به محل مورد نظر رسیدند، مشتری تماسی از طرف مافوقش ماف گیدیون دریافت کرد و بلافاصله پس از آن با ورود نیروهای ماف کشته شد. این اقدام ماف به خاطر این بود که مشتری بچه را از دست داده بود.