ویکی جنگ ستارگان

محفل اول

اشتراک‌گذاری

محفل اول

First Order

محفل اول - جنگ ستارگان

نوع سازمان

دیکتاتوری نظامی

رئیس حکومت

رهبر عالی

رئیس دولت

اسنوک، رهبر عالیکایلو رن، رهبر عالی

شاخه نظامی

نیروی نظامی محفل اول

پایتخت

سوپرمسی
پایگاه استارکیلر (غیر رسمی)
استدفست

تشکیل شده از

امپراتوری کهکشانی
بقایای امپراتوری

تاریخ بنیان

محفل نخست یا محفل اول (First Order) که همچنین با عنوان محفل شناخته می‌شود، یک استبداد نظامی از مناطق ناشناخته بود که بعد از جنگ داخلی کهکشانی از بقایای امپراتوری کهکشانی ایجاد شد. محفل اول جانشین امپراتوری شد و برای بازپس گیری میراث از دست رفته امپراتوری، اقدام به ساخت ناوگان و ارتش‌های جدیدی کرد که متضاد با توافق کهکشانی بود. محفل اول با ایجاد پایگاه‌های جدید و آزمایشگاه‌های تسلیحاتی که وابسته به تکنولوژی بود به سرعت سامانه‌های ستاره‌ای تازه کشف شده را استعمار کرد، و هدفش این بود که با نابودی جمهوری جدید، کهکشان را تصرف کند. محفل اول به چندین قلمرو در مناطق ناشناخته حمله کرد تا از منابع آن‌ها برای دستیابی به قدرت نظامی بیشتر استفاده کند. این محفل پس از سال‌ها کش و مکش و جنگ سرد با جمهوری، سرانجام زمان را برای نشان دادن تمام قدرت و فناوری خود مناسب قلمداد کرد و در نتیجه‌ی یک جنگ کهکشانی جدید آغاز شد.

با سقوط جمهوری جدید و صعود محفل اول، رهبر عالی این محفل یعنی اسنوک به منظور مطیع کردن تمام سامانه‌های ستاره‌ای، نیروهای خود را در سراسر کهکشان مستقر کرد. در همین زمان، اسنوک شخصا بر حمله‌ی تلافی‌جویانه محفل خود علیه مقاومت نظارت داشت. مقاوت گروهی شبه نظامی از مبارزان آزادی‌خواه بود که پایگاه استارکیلر را تخریب کرده بود. با این حال، اسنوک به عنوان حکمفرمای کهکشان توسط شاگرد خود یعنی کایلو رن ترور شد و کایلو به رهبر عالی جدید محفل تبدیل شد. او که وارث خونی آخرین ارباب سیث یعنی دارث ویدر بود از قدرت جنبه‌ی تاریک نیرو بهره‌مند بود و باور داشت که سرنوشت او حكومت بر كهكشان است.

در تاریخ ۳۵ ب.ن.ی، رن یک اتحاد را میان محفل اول و سیث ابدی که فرقه‌ای وفادار به امپراتور سیدیوس احیا شده بود، شکل داد. با ناوگان عظیمی که محفل نهایی در اختیار داشت، تقریبا محفل اول به یک امپراتوری جدید تبدیل شده بود. با این حال نیروهای مقاوت با کمک ناوگان ساکنین کهکشان در نبردی موفق به شکست ناوگان سیث شدند. با شکل‌گیری یک شورش گسترده علیه محفل اول، نیروهای نظامی این محفل شروع به فروپاشی کرد.