ویکی جنگ ستارگان

قبیله (The Tribe)

اشتراک‌گذاری

قبیله

The Tribe

قبیله (The Tribe) - جنگ ستارگان

نوع سازمان

اعضا

دین جارین
آرمورر
پاز ویزلا

موقعیت

پناهگاه مندلورین، نوارو

تاریخ متلاشی شدن

قبیله (The Tribe) یک سازمان مندلورین بود که در سال‌های بعد از سقوط امپراتوری کهکشانی فعال بود. یکی از اعضای این گروه یک جایزه‌بگیر به نام دین جارین بود که با نام «مندلورین» یا «مندو» نیز شناخته می‌شد. همچنین دو عضو دیگر شناخته شده این سازمان یک زن مندلورین به نام آرمورر و پاز ویزلا هستند. سایر افراد قبیله متشکل از بزرگسالان و بچه‌ها بودند. اعضای این سازمان می‌بایست در خروج از پناهگاه خود جوانب احتیاط را رعایت می‌کردند تا کمترین خطر برای آن‌ها وجود داشته باشد.