جنگ ستارگان

فرد برگزیده (Chosen One)

اشتراک‌گذاری

فرد برگزیده

Chosen One

فرد برگزیده (Chosen One) جنگ ستارگان

بنیان شده توسط

رسالت جدای

تاریخ بنیان

مقطعی پیش از ۶۸ پ.ن.ی

تاریخ منسوخ شدن

۴ ب.ن.ی

افراد قابل توجه

اناکین اسکای‌واکر

سازمان

محفل جدای

فرد برگزیده (Chosen One) یک شخصیت محوری در رسالت جدای بود که پیش‌گویی شده بود در زمانی مقدر با نابود کردن سیث تعادل را به نیرو باز خواهد گرداند. این رسالت همچنین قلمروی مورتیس را تحت تاثیر خود قرار می‌داد، چنانکه پدر (در قلمرو مورتیس) باور داشت که در زمان مرگ او تنها فرد برگزیده است که توان حفظ تعادل بین پسر و دختر را دارد. در طی سال‌های پایانی جمهوری کهکشانی، کی-گون جی، استاد جدای فرد برگیزده را در قالب اناکین اسکا‌ی‌واکر کشف کرد، یک کودک انسان که روی سیاره تاتوئین به بردگی گرفته شده بود. اسکای‌واکر به محفل جدای پیوست و به یک شوالیه‌ی قدرتمند جدای تبدیل شد، اما او در جریان جنگ‌های کلون به سمت تاریک نیرو سقوط کرد. او با هویت جدید خود یعنی دارث ویدر، اقدام به پاکسازی سیستماتیک جدای کرد و این محفل را تا مرض انقراض پیش برد.

اما ویدر پسری به نام لوک اسکای‌واکر داشت. اوبی-وان کنوبی و یودا، استاد اعظم پس از سقوط اناکین به تاریکی، چند دهه را در تبعید سپری کردند و منتظر آماده شدن لوک به عنوان یک جدای شدند. کنوبی که شاگرد سابق خود را سقوط کرده دیده بود، به این باور رسیده بود که لوک می‌تواند رسالت فرد برگزیده را عملی کند. با این حال، لوک تلاش کرد تا پدر خود را به جنبه‌ی روشنایی بازگرداند و معتقد بود که هنوز هم خوبی در او وجود دارد. ویدر پس از یک احساس دلسوزانه برای پسرش، جان خود را فدا کرد تا  امپراتور پالپاتین، ارباب تاریکی سیث را نابود کند. به این ترتیب با کشته شدن دو ارباب سیث که یکی از آن‌ها خود ویدر بود، محفل آن‌ها نابود. در نتیجه، نیرو دوباره به حالت تعادل بازگشت و روح اناکین پس از محقق کردن سرنوشتش، به استادان سابق خود یعنی کنوبی و یودا پیوست.