سیت ابدی

سیت ابدی

Sith Eternal

سیت ابدی - جنگ ستارگان

عنوان رهبر

ارباب تاریکی سیت

زیر گروه

نیروی نظامی سیت ابدی

مقر

دژ سیت، اکسگول

سازمان وابسته

خدایان

نیرو(جنبه تاریک)

تاریخ فروپاشی

سیت ابدی (Sith Eternal) یک فرقه پنهان بود که به دنبال احیا کردن امپراتوری کهکشانی و محفل سیت بود. در دوران جمهوری جدید، اعضای فرقه سیت لانه‌ی خود را روی سیاره اکسگول ایجاد کردند، لانه‌ای که در واقع یک پایگاه باستانی سیت واقع در مناطق ناشناخته کهکشان بود. سیت ابدی با استفاده از دژ سیت به عنوان مقر خود به طور تدریجی بر جوان‌سازی دارث سیدیوس نظارت می‌کرد، ارباب تاریکی که به دست شاگردش دارث ویدر کشته شده بود. سیت ابدی همچنین نگاهی به نوه‌ی ویدر یعنی کایلو رن داشت که به جنبه‌ی تاریکی نیرو جذب شده بود.

این فرقه برای دهه‌ها به طور مخفیانه مشغول ساخت محفل نهایی بود که یک ناوگان عظیم مجهز به توپ‌های لیزری محوری بود. سیت ابدی همچنین یک ارتش از سربازان سیت را آموزش داد که کاملا به سیت وفادار بودند. آن‌ها برای پر کردن درجه‌های نظامی خود، صدها انسان را از اکسگول به عنوان فرزندان خود پرورش دادند و بهره بردن از جنبه‌ی تاریک نیرو را به آن‌ها آموختند.

در زمان جنگ میان محفل اول و مقاومت، این فرقه سعی داشت با نیروهای نظامی خود محفل اول را تقویت کند. رن با گذراندن آخرین آزمون خود که کشتن استادش اسنوک بود، متوجه شد که او وارث یک امپراتوری جدید سیت است که آن‌ها آن را امپراتوری جدید خطاب می‌کردند. با این حال، دارث سیدیوس به واسطه‌ی پیوندی که بین رن و ری شکل گرفته بود قدرت خود را بازیابی کرد تا خودش جایگاه اول امپراتوری کهکشانی را در دست بگیرد. با وجود بازیابی کامل قدرت سیدیوس اما فرقه سیت ابدی در نبرد اکسگول نابود شد و تمام نیروهای آن به همراه امپراتورش از بین رفت.