ویکی جنگ ستارگان

خواهر نهم (Ninth Sister)

اشتراک‌گذاری

خواهر نهم

Ninth Sister

خواهر نهم (Ninth Sister) جنگ ستارگان

نژاد

داوتین

جنسیت

مونث

اعضای سایبری

پای راست

وابسته به

استادان

خواهر نهم (Ninth Sister)، که قبلا با نام ماسانا تاید شناخته می‌شد، یک داوتین مونث است که پیش از پیوستن به امپراتوری کهکشانی به محفل جدای خدمت می‌کرد. در اوایل دوران امپراتوری او به همراه دارث ویدر، برادر ششم و برادر دهم به سیاره مون کالا رفت تا یک شاگرد جدای به نام فرن بار را شکار کند. بعدها او با همراهی خواهر دوم برای شکار یک جدای فراری به نام کال کستیس اعزام شد، با این حال او در سیاره کشییک طی تقابلی با کستیس شکست خورد.