جنگ ستارگان

جوانه‌های جدای (Jedi youngling)

اشتراک‌گذاری

جوانه‌های جدای

Jedi youngling

جوانه‌های جدای (Jedi youngling) جنگ ستارگان

بنیان شده توسط

محفل جدای

حکومت

شورای عالی جدای

سازمان

محفل جدای

جوانه‌های جدای (Jedi youngling) بچه‌هایی حساس-به-نیرو و از گونه‌های مختلف موجود در کهکشان بودند که توسط محفل جدای استخدام می‌شدند. آن‌ها در سنین پایین آموزش‌های اولیه هنرهای جدای را در معبد جدای می‌آموختند و طی یک مراسم مقدس کایبر کریستال خودشان را به منظور استفاده در شمشیرهای نوری‌شان دریافت می‌کردند. پیش از این که یک جوانه به درجه‌ی بالاتری از آموزش برود، استاد اعظم یودا به عنوان مدرس شیوه‌های استفاده از نیرو را به تمام جوانه‌ها آموزش می‌داد. جوانه‌ها برای رسیدن به درجه پداوان مجموعه‌ای از آزمون‌ها را می‌گذرانند و سپس تبدیل به شاگرد یک جدای با تجربه مثل شوالیه‌ها و استادان جدای می‌شدند.

در جریان جنگ‌های کلون، آینده‌ی محفل جدای توسط دسیسه‌ی دارث سیدیوس مورد تهدید قرار گرفت. سیدیوس که قصد تعلیم جنبه‌ی تاریکی نیرو را داشت اقدام به ربودن چندین نوزاد حساس-به-نیرو که قرار بود به جوانه‌های جدای تبدیل شوند را ربود. با این حال جدای موفق به خنثی‌سازی طرح او شد. با وجود تلاش‌های بسیاری که برای حراست از نسل بعدی جدای صورت گرفت، اما با صدور دستور ۶۶ جوانه‌ها به همراه انبوهی از اعضای محفل جدای نابود شد و به دنبال آن امپراتوری کهکشانی به قدرت رسید.