ویکی جنگ ستارگان

جمهوری جدید

اشتراک‌گذاری

جمهوری جدید

New Republic

جمهوری جدید - جنگ ستارگان

نوع سازمان

جمهوری

سند تاسیس

بیانیه جمهوری جدید
بیانیه جمهوری

قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری جدید

رئیس حکومت

صدر اعظم

شاخه قانون‌گذار

سنای کهکشانی

شاخه قضایی

بخش قضایی جمهوری جدید

شاخه نظامی

نیروی نظامی جمهوری جدید

پایتخت

چرخشی

تاریخ بنیان

تاریخ انحلال

۳۴ ب.ن.ی

جمهوری جدید (New Republic) که به طور مختصر با عنوان جمهوری خطاب می‌شود، یک دولت کهکشانی دموکراتیک متشکل از سیاره‌های مختلف سراسر کهکشان است. این دولت دموکراتیک در واقع بازسازی جمهوری کهکشانی بود، حکومتی که تا زمان ظهور امپراتوری کهکشانی به مدت یک هزاره بر کهکشان تسلط داشت.

پایتخت این حکومت به طور چرخشی انتخاب می‌شود و هر یک از اعضای آن این شانس را دارند که میزبان سنای کهکشانی باشند. اولین پایتخت جمهوری جدید سیاره چاندریلا بود که سیاره‌ای در بخش مرکزی کهکشان، و خاستگاه صدر اعظم مان ماتما بود. تقریبا سه دهه پس از تشکیل این جمهوری، سیاره هوسنین پرایم به مقر مجلس سنا تبدیل شد.

درباره جمهوری جدید

در سال ۳ ب.ن.ی با مرگ امپراتور پالپاتین در جنگ اندور، اتحاد شورشیان تعهد خود را محقق کردند و اتحاد خود را با عنوان جمهوری جدید سازماندهی کردند. آن‌ها با دنبال کردن اصول پیشینیان خود، محفل پالپاتین را دفن کردند و بعد از یک عصر حکومت امپراتوری، سرانجام دموکراسی را به کهکشان بازگردانند. این جمهوری سرانجام با پیروزی در جنگ داخلی کهکشانی، امپراتوری را به طور رسمی وادار به تسلیم کرد و یک پیمان صلح تحت عنوان توافق کهکشانی را به امضا رساند. با نتیجه به دست آمده از این جنگ و انحلال امپراتوری که تنها تعدادی سنگر از آن باقی مانده بود، نیروهای مسلح جمهوری طی قانونی به شکلی قابل توجهی تنزل پیدا کرد. جمهوری به منظور تامین امنیت و همچنین بازسازی سیاره‌های تخریب شده در جنگ به پرورش نیروهای تدافعی سیاره‌ای پرداخت.

برای مدت کوتاهی افراد باقی مانده از امپراتوری یک حزب را در سیاست‌های جمهوری در اختیار داشتند اما آن‌ها سرانجام از این دولت تازه تاسیس جدا شدند تا اقدام به تاسیس محفل اول کنند. محفل اول دسته‌ای نظامی بود که به طور پنهانی و در مناطق ناشناخته کهکشان مشغول قدرت‌افزونی بود. علی‌رغم هشدارهای سناتور لیا اورگانا در مورد فعالیت‌های مشکوک این محفل، اما همتایان او - که برخی از آن‌ها از محفل اول سود می‌بردند - هیچ اقدامی در این زمینه انجام ندادند و این موضوع را موجب تنش برای یک جنگ جدید می‌دانستند. اگرچه جمهوری تمایلی به تقابل مستقیم با محفل اول نداشت، اما ژنرال این محفل یعنی آرمیتاج هوکس جمهوری را متهم به حمایت مخفیانه از دشمن محفل اول یعنی گروه مقاومت كرد. همین موضوع بهانه‌ای شد تا او یک حمله‌ی پیشگیرانه را اجرا کند و با استفاده از سلاح فوق‌العاده‌ی استارکیلر سامانه‌ی هوسنین به همراه مجلس سنای جمهوری جدید را نابود کند. این تحولات ناگهانی باعث شد تا وضع موجود کهکشان تغییر پیدا کند و بسیاری از سیاره‌ها به دلیل ترس از نابودی به سرسپرده‌ی محفل اول تبدیل شدند. به دنبال جنگی میان جمهوری جدید و محفل اول، این جمهوری فرو پاشید و محفل اول بخش‌های بزرگی از کهکشان را تسخیر کرد.