بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

جدای (Jedi)

اشتراک‌گذاری

جدای

Jedi

جدای (Jedi) - جنگ ستارگان

مقام‌ها

 • استاد جدای
 • شوالیه جدای
 • پدوان
 • جوانه جدای

زیرمجموعه

نظام جدای

مرکز فرماندهی

 • معبد جدای کوراسکنت (۱۹ پ.ن.ی)
 • معبد جدای لوک اسکای‌واکر (۴ تا ۴۴ ب.ن.ی)

سازمان‌های وابسته

 • ارواح
 • جمهوری قدیم
 • اتحاد بازیابی جمهوری
 • جمهوری جدید
 • مقاومت

تاریخ بنیان

بیش از هزار نسل پیش از نبرد یوین

یک جدای (Jedi) عضوی از نظامی باستانی به نام نظام جدای است که از محافظانی متحد تشکیل شده که از قابلیت خود برای مهار نیرو استفاده می‌کنند. آن‌ها به مکتبی پایپند هستند که بر جنبه‌ی روشن نیرو تاکید دارد و به دنبال دستیابی به یک وضعیت آرامش درونی هستند، و از هر نوع احساس مرتبط با جنبه‌ی تاریک نیرو مثل خشم و نفرت اجتناب می‌کنند. با این حال فلسفه‌ی جدای اعضای این نظام را از دفاع کردن از خود و دیگران منع نمی‌کند. سلاح هر جدای یک شمشیر نوری است که حامل انرژی خالصی است و در رنگ‌های مختلفی از جمله آبی، سبز، بنفش و زرد دیده می‌شود.

صفحات دیگر