جنگ ستارگان

جاکو

اشتراک‌گذاری

جاکو 

Jakku

جاکو - جنگ ستارگان

منطقه

حلقه داخلی

سامانه

سامانه جاکو

خورشیدها

۱

قمرها

۲

جو

قابل تنفس

آب و هوا

سرد

نوع زمین اولیه

  • صحرا
  • جنگل

گیاهان بومی

بوته تونلبری

نژادهای بومی

  • تیدو
  • اوتوتما

وابسته به

جاکو (Jakku) یک سیاره صحرایی دوردست واقع در سامانه‌ای به همین نام در حلقه‌ی داخلی کهکشان بود. اگرچه بسیاری این سیاره را جایی دوردست و کم‌ارزش تلقی می‌کنند اما جاکو محل رویدادهای مهمی از تاریخ کهکشان بوده است. این سیاره در تاریخ ۵ ب.ن.ی محور اصلی نبرد جاکو بود که به جنگ داخلی کهکشانی به نفع جمهوری جدید ختم شد. یک نسل بعد جاکو خانه‌ی یک اوراقچی به نام ری شد، کسی که به طور اتفاقی با یک سرباز سابق محفل یکم و یک دروید به نام BB-8 (حاوی نقشه‌ای از موقعیت لوک اسکای‌واکر) شد و به این ترتیب درگیر رویدادهای جنگ سرد شد.