ویکی جنگ ستارگان

تقویم استاندارد کهکشانی

اشتراک‌گذاری

تقویم استاندارد کهکشانی اندازه‌گیری استاندارد زمان در کهکشان بود. این تقویم بر اساس چرخه کوروسانت بود. چرخه کوروسانت شامل ۳۶۸ روز ۲۴ ساعته بود. مبدا تاریخی این تقویم رویداد نبرد یاوین است که با نام «سال صفر» هم شناخته می‌شود. برای اشاره به سال‌های بعد از نبرد یاوین از ب.ن.ی (بعد از نبرد یاوین) و برای سال‌های قبل از آن از ق.ن.ی (قبل از نبرد یاوین) یا پ.ن.ی (پیش از نبرد یاوین) استفاده می‌شود.

صفحات دیگر