جنگ ستارگان

بیب فورتونا

اشتراک‌گذاری

بیب فورتونا

Bib Fortuna

بیب فورتونا - جنگ ستارگان

خاستگاه

رایلاث

مرگ

حدود ۹ ب.ن.ی، تاتویین

نژاد

مذکر

مذکر

وابسته به

خاندان فورتونا
قبیله هات

بیب فورتونا (Bib Fortuna) یک توایلک مذکر بود که در سیاره‌ی صحرایی تاتویین زندگی می‌کرد. او برای چند دهه به عنوان مباشر جابا هات و رئیس کارکنان فعالیت می‌کرد و اداره امور روزانه کاخ جابا را بر عهده داشت. به دنبال مرگ جابا، فورتونا به عنوان یک ارباب جنایی کنترل این کاخ را به دست گرفت تا این که سرانجام توسط بوبا فت جایزه‌بگیر کشته شد و سلطنت او توسط فت تصاحب شد.