بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ایلوم

اشتراک‌گذاری

ایلوم 

Ilum

ایلوم - جنگ ستارگان

منطقه

مناطق ناشناخته

بخش

بخش 7G

سامانه

  • سامانه ایلوم (در ابتدا)
  • سامانه پایگاه استارکیلر

خورشیدها

اسار (در ابتدا)

وضعیت مداری

۵

جو

قابل تنفس

آب و هوا

بسیار سرد

نوع زمین اولیه

  • یخچال‌های کریستالی
  • دشت‌های یخی
  • کوهستان
  • جنگل

گیاهان بومی

درختان

نژادهای مهاجر

انسان

ایلوم (Ilum) یک سیاره برفی واقع در بخش 7G از مناطق ناشناس در سامانه ایلوم بود. محفل جدای برای هزاران سال در این سیاره یک مراسم آیینی را برگزار می‌کرد تا جوانه‌های جدای کریستال‌های کایبر خود را به منظور استفاده در شمشیرهای نوری‌شان دریافت کنند.

زمانی که محفل جدای توسط فرقه‌ی دارث سیدیوس منقرض شد، سیاره ایلوم توسط این امپراتور کهکشانی تصرف شد. امپراتوری برای منابع کریستال‌های کایبر شروع به حفاری این سیاره کرد و از این کریستال‌ها برای ساخت دث استار اول و دوم استفاده کرد. استخراج پیش از حد در این سیاره باعث شد تا یک شیار بسیار بزرگ در پیرامون ایلوم شکل بگیرد.

صفحات دیگر