ویکی جنگ ستارگان

اتحاد بازیابی جمهوری

اشتراک‌گذاری

اتحاد بازیابی جمهوری

Alliance to Restore the Republic

اتحاد بازیابی جمهوری - جنگ ستارگان

نوع سازمان

جنبش مقاومت

سند تاسیس

بیانیه شورش
بیانیه اتحاد شورشی

رئیس حکومت

صدر اعظم

رهبر بالفعل

مان ماتما

شاخه اجرایی

فرماندهی عالی اتحاد
دولت مدنی اتحاد

شاخه نظامی

نیروی نظامی اتحاد

تشکیل شده از

نمایندگی ۲۰۰۰
چند گروه مقاومت ضد-جدایی طلب
جنبش مقاومت بیل اورگانا
سلول ققنوس
گروه ماساسی
گروه شورشی مان ماتما
اسپکترها
محفل جدای

تاریخ تاسیس

تا ۵ق.ن.ی (غیر رسمی)
۲ ق.ن.ی (رسمی)

تاریخ سازماندهی مجدد

۴ ب.ن.ی، در قالب جمهوری جدید

اتحاد بازیابی جمهوری (Alliance to Restore the Republic) که همچنین با نام اتحاد شورشی، شورش اول، و به ندرت جدایی‌طلبان شناخته می‌شود، یک جنبش مقاومت بود که توسط بیل اورگانا و مان ماتما شکل گرفته بود و هدفش مقابله با سلطنت امپراتوری کهکشانی بود. این اتحاد از یک جنبش موجود و كمتر سازمان‌یافته كه به طور پنهانی توسط اورگانا اداره می‌شد، تشکیل شد. جنبش اولیه از مجموعه‌ای از گروه‌های شورشی از جمله اسپکترها و سلول ققنوس ایجاد شده بود. گروه مقاومت اتریویس یکی از اولین گروه‌هایی بود که قبل از تشکیل رسمی اتحاد بازیابی جمهوری، از واژه «اتحاد» استفاده کرد. این اتحاد با بیانیه اتحاد شورشیان و سندی از این بیانیه به طور علنی و رسمی شکل گرفت.

این اتحاد و گروه‌های آن به خاطر نارضایتی کلی از امپراتوری ایجاد شدند و آرزوی احیای جمهوری قدیم را داشتند. تلاش‌های این اتحاد توسط اعضای بیرون آمده از سنای امپراتوری از جمله مان ماتما، بیل اورگانا و بعدها دخترش لیا اورگانا رهبری می‌شد و اعضای اتحاد نیز از شهروندان امپراتوری و جداشدگان ارتش امپراتوری مثل جان دودونا، رایدر ازادی و وج انتیلس بودند. این همبستگی به واسطه‌ی دو شورشی ابتدایی یعنی اورگانا و آهسوکا تانو شکل گرفت.

این اتحاد در تقابل با جنگ همه جانبه، جنگی را علیه دولت آغاز كرد و به جای كنترل کامل یک سیاره، پایگاه‌های كوچكی را در سراسر كهكشان ایجاد كرد.

اتحاد برنامه‌های سلاح نهایی امپراتوری یعنی ستاره مرگ را به سرقت برد و در نبرد یاوین با کمک لوک اسکای‌واکر این ایستگاه فضایی را نابود کرد. شورشیان همچنین به جنگ با امپراتوری در جنگ داخلی کهکشانی ادامه دادند. با این حال، نیروهای امپراتوری به فرماندهی دارث ویدر موفق به شکست اتحاد در سیاره هاث شدند و اتحاد را مجبور کردند تا برای بقا نیروهای خود را پراکنده کند.

سرانجام، اتحاد با حمله‌ای به دومین ستاره مرگ که در حال ساخته شدن بود بر علیه امپراتوری غلبه کرد و تخیریبی جدی را به آن وارد کرد. نه تنها اتحاد موفق شد این اسلحه نهایی را نابود کند، بلکه ناو امپراتوری نیز به دلیل از دست دادن یکی از ناوشکن‌های سوپر استار خود فلج شد و لوک اسکای‌واکر باعث شد تا پدرش یعنی دارث ویدر، امپراتور را به قتل برساند، و البته پس از آن جان خودش نیز فدا شد. اتحاد خیلی زود جمهوری جدید را سازماندهی کرد و این جمهوری نوپا بعدا در نبرد جاکو امپراتوری کهکشانی را به طور کامل شکست داد و امپراتوری مجبور شد با امضای توافقی تسلیم شود.