جنگ ستارگان

آی‌جی-۱۱

اشتراک‌گذاری

آی‌جی-۱۱

IG-11

آی‌جی-۱۱ - جنگ ستارگان

مرگ

تقریبا ۹ ب.ن.ی، نوارو

دسته‌بندی

دروید قاتل

جنسیت

مذکر (برنامه‌نویسی شده)

وابسته به

انجمن جایزه‌بگیران

آی‌جی-۱۱ (IG-11) که به طور خلاصه آی‌جی خطاب می‌شود، یک دروید قاتل با شخصیت برنامه‌نویسی شده مردانه از سری IG بود. او در دوران جمهوری جدید یک جایزه‌بگیر بود. آی‌جی-۱۱ برنامه‌ریزی شده بود تا پروتکل‌های انجمن جایزه‌بگیران را دنبال کند و دارای یک مکانیزم خود-تخریبی بود تا در شرایط اسیر شدن از آن استفاده کند.

در حوالی تاریخ ۹ ی.ن.ی او ماموریتی در کشتن یک بچه حساس به نیرو را داشت که این بچه در سیاره آروالا-۷ نگهداری می‌شد. او در طول این ماموریت با یک جایزه‌بگیر مندلورین به نام دین جارین تیم شد تا با همکاری هم مزدوران نیکتو را نابود کنند. وقتی این دو به بچه رسیدند، در حالی که این دروید قصد کشتن بچه را داشت توسط جارین مورد حمله قرار گرفت و تخریب شد.

بعدا بدن این دروید توسط کوییل بازیابی، تعمیر و بازنویسی شد تا در کارها به این کشاورز کمک کند. او حالا با برنامه‌ریزی جدیدش وظیفه‌ی محاظت کردن از بچه را بر عهده داشت و از این رو با جارین و متحدان او همراه شد. آی‌جی به دنبال مرگ ارباب جدیدش کوییل به گروه جارین کمک کرد تا از دست نیروهای امپراتوری که به دنبال بچه بودند فرار کنند. در نهایت او با قربانی کردن خودش به منظور کشتن جوخه‌ای از سربازان دشمن، از اسیر شدن بچه توسط نیروهای امپراتوری جلوگیری کرد.