ویکی جنگ ستارگان

آلدران (Alderaan)

اشتراک‌گذاری

آلدران

Alderaan

آلدران (Alderaan) - جنگ ستارگان

ناحیه

سیاره‌های هسته

بخش

بخش آلدران

سامانه

سامانه آلدران

خورشیدها

۱

قمرها

هیچ

دوره چرخش

۱۸ ساعت استاندارد

دوره مداری

۳۶۴ روز استاندارد

اتمسفر

قابل تنفس

نوع زمین

جنگ‌ها
کوهستان‌ها
دشت‌ها

نژادهای مهاجر

انسان

زبان اصلی

پایه کهکشانی

جمعیت

۲ میلیارد (۹۵٪ انسان)

شهرهای مهم

آلدرا (پایتخت)
کرواس سیتی
سنکچری کاست

آلدران (Alderaan)سیاره‌ای کوهستانی واقع در سیاره‌های هسته از کهکشان است. این سیاره در دهه‌های پایانی جمهوری کهکشانی توسط ملکه برها اورگانا حکمرانی می‌شد و همسر او یعنی سناتور بیل اورگانا نیز نماینده آلدران در سنای کهکشانی بود.

به دنبال صعود امپراتوری کهکشانی شیو پالپاتین، این سیاره یک نقش اساسی را در تاسیس اتحاد شوریان بازی کرد، جنبشی که به دنبال بازیابی ارزش‌های جمهوری قبل بود. به خاطر رابطه آلدران با این اتحاد، این سیاره برای آزمایش کردن ابرلیزر ستاره مرگ که یک ایستگاه جنگی توسعه یافته توسط امپراتوری بود، نابود شد. در میان بازماندگان این حادثه پرنسس لیا اورگانا، دخترخوانده بیل و برها اورگانا بود که میراث‌دار کاخ سلطنتی آلدران بود.