آروالا-۷

آروالا-۷

Arvala-7

آروالا-۷ - جنگ ستارگان

خورشیدها

۱

زمین‌های اصلی

صحرا

نژادها

آروالا-۷ (Arvala-7) یک سیاره صحرایی با سطحی خشک و سنگی، و با اتمسفری قابل تنفس است. در دوران جمهوری جدید این سیاره خانه‌ی کوییل آگنات بود که در یک مزرعه رطوبت زندگی می‌کرد. مدتی بعد از نقل مکان کوییل به این سیاره، گروهی از مزدوران نیکتو اقدام به ساخت یک اردوگاه در این سیاره کردند و یک نوزاد از همان نژاد یودا، استاد اعظم جدای را در آن نگهداری می‌کردند.

یک جایزه‌بگیر مندلورین به نام دین جارین از مشتری خود کاری دریافت کرد که این کار بازیابی همان بچه‌ی نگهداری شده در اردوگاه مزدوران بود. از این رو جارین با فضاپیمای خود به آروالا-۷ سفر کرد و با کمک کوییل موفق به یافتن و بازیابی بچه شد.

با این حال جارین در بازگشت به فضاپیمای خود متوجه شد که وسیله‌ی نقلیه او توسط جاواهای محلی خراب شده است. این جایزه‌بگیر با کمک کوییل موفق به مذاکره با جاواها شد و در قبال بازیابی یک تخم مادهورن، قطعه‌های فضاپیمای خود را از آن‌ها پس گرفت. به این ترتیب او پس از تعمیر فضاپیمای خود آروالا-۷ را ترک کرد.

جارین بعدا دوباره برای کمک گرفتن از کوییل در محافظت از بچه به این سیاره بازگشت و این بار کراسینتیا دون نیز همراه او بود. پس از موافقت کوییل، این تیم برای انجام ماموریتی به سیاره نوارو رفتند.