ویکی SPY x FAMILY

فیونا فراست

اشتراک‌گذاری

فیونا فراست

Fiona Frost

فیونا فراست - SPY x FAMILY

نام مستعار

شب هنگام
نافالیا فونی

جنسیت

مونث

وابسته به

پیشه

مامور اطلاعاتی

اولین نمایش

چپتر ۲۹ (مانگا)

فیونا فراست (Fiona Frost) یک جاسوس است که با نام مستعار «شب هنگام» برای WISE کار می‌کند. او در بیمارستان عمومی برلینت به عنوان یک دستیار مخفی برای لوید فورجر کار می‌کرد و جزئیات ماموریت را برای او فراهم می‌کرد.

شخصیت

بعد از آموزش دیدن توسط لوید فورجر به منظور مخفی کردن احساسات واقعی‌اش، این بی احساسی در مورد او کلیت پیدا کرد و حتی زمانی که او به طور ذهنی به عشق به لوید اقرار کرد اما صورت سرد و خشک خود را حفظ کرد. او خود را شریکی عالی برای لوید می‌داند و تمایل دارد که او را از یور فورجر جدا کند تا خودش با او باشد.

تاریخچه

فیونا تحت نظر گرگ و میش برای تبدیل شدن به یک جاسوس آموزش دید و یاد گرفت که احساساتش را درگیر ماموریت‌ها نکند. با این حال همکاری بیشتر آن‌ها باعث شد او نسبت به گرگ و میش احساسی پیدا کند. در هنگام عملیات استریکس او دوست داشت که نقش همسر او را بازی کند اما در آن مقطع درگیر عملیات دیگری بود. در عوض او به عنوان دستیار گرگ و میش در بیمارستان عمومی برلینت مشغول کار شد تا اطلاعات مورد نیاز برای ماموریت‌ها را فراهم کند.

توانایی‌ها و مهارت‌ها

  • بی احساس: فیونا قادر است تمام احساسات خود را پنهان کند.
  • قدرت فیزیکی