ویکی SPY x FAMILY

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

سیرک سرخ

اشتراک‌گذاری

سیرک سرخ

Red Circus

سیرک سرخ - SPY x FAMILY

نام مستعار

RC

موقعیت

اولین نمایش

چپتر ۶۹ (مانگا)
قسمت ۲۶ (اشاره شده)

سیرک سرخ (Red Circus) یک گروه افراطی تروریستی در اوستانیا است که در مقطعی دو اتوبوس از آکادمی ایدن که در مسیر موزه برلینت بود را ربودند. آن‌ها آنتاگونیست اصلی آرک سیرک سرخ هستند.

تاریخچه

به گفته رهبر آن‌ها، بیلی اسکوایر، سیرک قرمز جنبش دانشجویی برای حمایت از صلح و برابری است و برای محافظت از ضعیف‌ترین اعضای جامعه اقدام می‌کند.

آن‌ها در گذشته جنبشی محترم بودند که با ابزارهای درست برای آرمان خود می‌جنگیدند، اما دولت علیه آن‌ها خشونت به خرج داد و دستور حذف این گروه را صادر کرد. در میان اعضای کشته شده، دختر بیلی یعنی بیدی نیز حضور داشت. پس از مرگ او، بیلی نیز به عنوان پدر او توسط سرویس امنیت دولتی شناسایی شد که با کمک اعضای سیرک سرخ قادر به گریختن از اوستانیا شد. بیلی بعدا تبدیل به رهبر این سازمان شد.

اعضا

صفحات دیگر