ویکی SPY x FAMILY

سرویس امنیت دولت

اشتراک‌گذاری

سرویس امنیت دولت

State Security Service

سرویس امنیت دولت - SPY x FAMILY

نام مستعار

SSS
پلیس مخفی

مکان

اوستانیا

وابسته به

اوستانیا

اولین نمایش

چپتر ۱۱ (مانگا)

سرویس امنیت دولت (State Security Service) یک سازمان در اوستانیا است که هدفش حفظ نظم داخلی است. اقدامات اصلی آن‌ها شامل شکار جاسوسان و نظارت عمومی است. تاکتیک‌های آن‌ها می‌تواند شامل خشونت، ارعاب و شکنجه باشد. به همین دلیل این سازمان در نگاه عمومی ترسناک تلقی می‌شود و با عنوان پلیس مخفی خطاب می‌شوند.

شرح

این سازمان به عنوان یک پلیس مخفی و همانند آژانس‌های وابسته به حکومت عمل می‌کند. آن‌ها دشمنان اصلی خود را سازمان اطلاعات وستالیس، خبرنگاران، و «گرگ و میش» می‌دانند. آن‌ها در نظارت و دستگیر کردن دشمنان موثر عمل می‌کنند و برای نمونه پس از هدف‌گیری فرانکلین پرکین، او را طی چند روز دستگیر کردند.

اعضای شناخته شده