ویکی SPY x FAMILY

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

دنیا

اشتراک‌گذاری
دنیا
نقشه

مجموعه SPY x FAMILY بیشتر در کشوری به نام اوستانیا جریان دارد. کشورهای دیگری مثل وستالیس و هاگریا نیز مورد اشاره قرار گرفته‌اند.

جغرافیا

کشورهای اوستانیا و وستالیس با یکدیگر هم‌مرز هستند به طوری که اوستانیا در شرق وستالیس قرار دارد و پرده آهنین این دو کشور را از هم جدا کرده است.

با وجود نمای صلح‌طلبانه میان این دو کشور اما روابط آن‌ها بسیار متزلزل است و با هر رویدادی امکان شکل‌گیری یک جنگ وجود دارد.

اوستانیا

اوستانیا کشوری هم‌مرز با وستالیس است که در شرق آن واقع شده است.

وستالیس

وستالیس کشوری در مرز غربی اوستانیا است. با وجود نقش مهم این کشور در داستان اما اطلاعات بسیار کمی در مورد آن وجود دارد و تنها آژانس اطلاعات پیشرفته آن یعنی WISE شناخته شده است که در مقابل سازمان ضد جاسوسی اوستانیا یعنی سرویس امنیت دولت قرار دارد و هدفش جلوگیری از ایجاد جنگ احتمالی میان دو کشور است.

هاگریا

هاگریا کشوری است که گاهی توسط ماموران اطلاعات اوستانیا مثل یوری برایر مورد اشاره قرار می‌گیرد. پایتخت هاگریا اوبدا نام دارد.

یوری شرابی به نام توکار را از خیابانی به نام هدجر در این کشور تهیه کرد و آن برای خانواده فورجر برد. در آنجا رستورانی به نام کالپاتیا نیز وجود دارد.

دانستنی‌ها

  • نام و ظاهر رستوران کالپاتیا بر اساس یک رستوران واقعی به نام کارپاتیا در بوداپست است.
  • بخش شمالی نقشه شبیه به دانمارک جنوبی و آلمان شمالی است. این موضوع نشان می‌دهد که شکل دنیای مجموعه شبیه به اروپا است.
صفحات دیگر