SPY x FAMILY

خانواده دزموند

اشتراک‌گذاری

خانواده دزموند

Desmond Family

خانواده دزموند - SPY x FAMILY

مکان

اوستانیا

خانواده دزموند (Desmond Family) خانواده‌ای مورد هدف ماموریت «گرگ و میش» یعنی عملیات استریکس قرار دارد.

اعضا

  • دونووان دزموند: پدر خانواده و رهبر حزب وحدت ملی
  • دیمیتریوس دزموند: پسر بزرگ خانواده که دونووان توجه بیشتری به او نسبت به دیمین دارد، چرا که او موفق شده است تا تبدیل به یک محقق امپراتوری در آکادمی ایدن شود.
  • دیمین دزموند: پسر جوان‌تر خانواده که سال اول خود در آکادمی ایدن را شروع کرده است. او امیدوار است که روزی همانند برادرش تبدیل به یک محقق امپراتوری شود تا تحسین پدرش را به دست آورد.