ویکی SPY x FAMILY

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

اوستانیا

اشتراک‌گذاری

اوستانیا

Ostania

اوستانیا - SPY x FAMILY

جمهوری خلق اوستانیا (The People's Republic of Ostania) یک کشور بزرگ است که با غرب وستالیس هم‌مرز است. پایتخت این کشور برلینت است.

شرح

واحد پولی مورد استفاده در اوستانیا دالکس (Dalcs) نام دارد که نشان آن "Đ" است.

دولت

دولت اوستانیا ظاهرا ترکیب عجیبی از توتالیته و دموکراسی است و شرایط آن شبیه به کشورهای کمونیست (مثل جمهوری خلق چین) است. اوستانیا در مواردی شبیه به جمهوری دموکراتیک آلمان (شناخته شده با نام آلمان غربی) است، مثل یونیفرم‌های سرویس امنیت دولت که بسیار شبیه به یونیفرم‌های وزارت امنیت دولت استاسی است. فعالیت آن‌ها نظارت بر خبرنگاران است.

فرهنگ

برلینت دارای یک سالن اپرا و یک موزه هنری است. مردم به دلایلی نامعلومی از وستالیس نفرت دارند، اگرچه به نظر می‌رسد این رویکرد ناشی از دولت باشد.

صفحات دیگر