بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

خانواده‌ها

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
خانواده شلوار مکعبی .  - باب اسفنجی

خانواده شلوار مکعبی

خانواده شلوار مکعبی یک خانواده از نسل اسفنج اولیه یعنی گار اسفنجی هستند، کسی که همراه با پاتار و اسکواگ موفق به کشف آتش شد. اسفنج‌های اولیه در جایی شبیه به بیکینی باتم زندگی می‌کردند. تاریخچه‌ی خانواده شلوار مکعبی تا قرن نوزدهم ناشناخته است. از قرن نوزدهم باک اسفنجی شلوار مکعبی در بیکینی گالچ مستقر […]
خانواده خرچنگ .  - باب اسفنجی

خانواده خرچنگ

این صفحه حاوی فهرستی از اعضای خانواده کربس (خرچنگ) است. اعضای خانواده عصر گذشته خرچنگ پیش از تاریخ خرچنگ پادشاه ویلیام خرچنگ اجداد آقای خرچنگ عصر کنونی خانم بستی خرچنگ خرچنگ ریش‌قرمز آقای ویکتور خرچنگ سالی آلن کواترکرب یوجین هرولد خرچنگ پرل خرچنگ سه خواهرزاده آقای خرچنگ
خانواده پاتریک و گری .  - باب اسفنجی

خانواده پاتریک و گری

خانواده پاتریک و گری شامل اعضای خانواده‌ی مرتبط با پاتریک ستاره و گری حلزون هستند که پسرعموی یکدیگر هستند. اعضای خانواده پاتریک ستاره هرب ستاره مارجی ستاره سم ستاره گری حلزون اجداد اسلوگو ستاره بیلی باب ستاره ماو تاکت یوریک شاهدخت تولسا شاهزاده کالوس شاهزاده دینگاس کارل شاه آمیبی ملکه میلدو اد ستاره پاتریک ریویر […]

خانواده پلانکتون

این صفحه حاوی فهرست اعضای خانواده پلانکتون است. اعضای خانواده عصر گذشته پلانکتونامور کارن گوی کریستال پلانکتون چشم مرده عصر کنونی شلدون جی. پلانکتون کارن پلانکتون کلم پلانکتون روپرت پلانکتون پسرعمو/عمه‌های پلانکتون بابا پلانکتون مامان پلانکتون بابابزرگ پلانکتون لیلی پلانکتون فریدریک EMILP چیپ پلانکتون II

خانواده چیکس

خانواده چیکس (Cheeks family) شامل اعضای خانواده‌ی سندی چیکس است. اعضای خانواده عصر گذشته شوالیه تاریکی رُزی چیکس عصر کنونی بابابزرگ چیکس پا چیکس ما چیکس سندی چیکس رندی چیکس راسی چیکس مکدمیا، هیزلنت، و پیستاچیو (دختران رندی) پسرعموی سندی جد غربی سندی عمو/عمه‌زاده‌های وودچاک