ویکی باب اسفنجی

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

گار اسفنجی

اشتراک‌گذاری

گار اسفنجی

SpongeGar

گار اسفنجی - باب اسفنجی

جنسیت

مذکر

دسته‌بندی

اسفنج دریایی

حیوان خانگی

گری پیش از تاریخ

اولین نمایش

«اوه»

صداگذار

تام کنی

گار اسفنجی (SpongeGar) یکی از اجدید پیش از تاریخ باب اسفنجی است. او اولین بار در قسمت «اوه» نمایش داده شد.

گار اسفنجی کمی پیشرفته‌تر از اسفنج اولیه است چرا که از لباس، یک سیستم زبانی، اهلی کردن حیوانات، و کنجکاوی برای کشف چیزهای جدید بهرمند است.

بیوگرافی

او در مقطعی به آناناس اولیه نقل مکان کرد. او در نقطه‌ای با پاتار، اسکواگ، و گری اولیه آشنا شد. او به همراه اسکواگ و پاتار آتش را کشف کرد.

بقایای او هزار سال بعد از مرگش در موزه بیکینی باتم قرار گرفت.

صفحات دیگر