ویکی باب اسفنجی

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

پاتار

اشتراک‌گذاری

پاتار

Patar

پاتار - باب اسفنجی

جنسیت

مذکر

دسته‌بندی

ستاره دریایی

اولین نمایش

«اوه»

صداگذار

بیل فجرباک

پاتار (Patar) یکی از اجدید پیش از تاریخ پاتریک ستاره است. او اولین بار در قسمت «اوه» نمایش داده شد.

بیوگرافی

او به همراه اسکواگ و گار اسفنجی آتش را کشف کرد.

بقایای او هزار سال بعد از مرگش در موزه بیکینی باتم قرار گرفت.

صفحات دیگر