ویکی باب اسفنجی

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

مارجوری ستاره

اشتراک‌گذاری

مارجوری ستاره

Margie Star

مارجوری ستاره - باب اسفنجی

جنسیت

مونث

دسته بندی

ستاره دریایی

اولین نمایش

«من با احمق هستم»

صداگذار

سوزان بویاجین

مارجوری ستاره (Marjorie "Margie" Star) مادر پاتریک و سم ستاره و همسر هرب ستاره است. او اولین بار در قسمت «من با احمق هستم» نمایش داده شد.

بیوگرافی

هرب در مقطعی عاشق مارجی ستاره شد و این دو با هم ازدواج کردند. دو فرزند آن‌ها پاتریک ستاره و سم ستاره هستند.

در مقطعی او نام یک ساندویچ را که پاتریک درست کرده بود را «فرد» گذاشت.

او هرگز شنا کردن را یاد نگرفت.

صفحات دیگر