باب اسفنجی

خانواده پاتریک و گری

اشتراک‌گذاری

خانواده پاتریک و گری

Patrick and Gary's family

خانواده پاتریک و گری - باب اسفنجی

نوع

خاندان

نوع خاندان

ستاره‌های دریایی، حلزون‌ها

اولین فرد

ستاره اولیه

موقعیت

بیکینی باتم، اقیانوس آرام

اولین نمایش

«درخواست کمک»

خانواده پاتریک و گری شامل اعضای خانواده‌ی مرتبط با پاتریک ستاره و گری حلزون هستند که پسرعموی یکدیگر هستند.

اعضای خانواده

اجداد

 • اسلوگو ستاره
 • بیلی باب ستاره
 • ماو تاکت
 • یوریک
 • شاهدخت تولسا
 • شاهزاده کالوس
 • شاهزاده دینگاس
 • کارل
 • شاه آمیبی
 • ملکه میلدو
 • اد ستاره
 • پاتریک ریویر
 • پکوس پاتریک
 • گری ماقبل تاریخ
 • پاتار
 • ستاره اولیه

زادگان