بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

خانواده شلوار مکعبی

اشتراک‌گذاری

خانواده شلوار مکعبی

SquarePants Family

خانواده شلوار مکعبی - باب اسفنجی

نوع

خاندان

نوع خاندان

اسفنج‌ها

اولین فرد

اسفنج اولیه

موقعیت

بیکینی باتم، اقیانوس آرام

خانواده مرتبط

خانواده بابل باتم

اولین نمایش

«درخواست کمک»

خانواده شلوار مکعبی یک خانواده از نسل اسفنج اولیه یعنی گار اسفنجی هستند، کسی که همراه با پاتار و اسکواگ موفق به کشف آتش شد. اسفنج‌های اولیه در جایی شبیه به بیکینی باتم زندگی می‌کردند. تاریخچه‌ی خانواده شلوار مکعبی تا قرن نوزدهم ناشناخته است. از قرن نوزدهم باک اسفنجی شلوار مکعبی در بیکینی گالچ مستقر شد، جایی که امروز با نام بیکینی باتم شناخته می‌شود.

نسل باک اسفنجی همچنان در بیکینی باتم زندگی می‌کند که قابل توجه‌ترین آن‌ها باب اسفنجی است. در نقطه‌ای بین تاریخچه‌ی گار اسفنجی و باک اسفنجی یکی از اعضای این خانواده جایی که امروز با نام بیکینی باتم شناخته می‌شود را ترک کرد که این موضوع در قسمت «غرب وحشی» نمایان شد.

اعضای خانواده

عصر کنونی

اجداد

عصر آینده

صفحات دیگر