ویکی باب اسفنجی

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ترون اسفنجی

اشتراک‌گذاری

ترون اسفنجی

SpongeTron

ترون اسفنجی - باب اسفنجی

سکونت

بیکینی باتم، اقیانوس آرام (قرن ۴۱)

پیشه

سرخ‌کن

جنسیت

مذکر

دسته‌بندی

ربات (طراح اسفنج)

کارفرما

اولین نمایش

"SB-129"

صداگذار

تام کنی

ترون اسفنجی (SpongeTron) یک ربات از نسل باب اسفنجی شلوار مکعبی است که در قرن ۴۱ام زندگی می‌کند. او در قسمت "SB-129" و «اوه» نمایش داده شد.

زمانی که اختاپوس به آینده رفت، او پس از مدت کوتاهی در ناحیه آشپزخانه کراستی کرب با تعدادی ترون اسفنجی و پاترون روبرو شد. در آنجا ۴۸۷ ترون اسفنجی وجود داشت. آن‌ها توسط تام کنی صداگذاری شده‌اند.

شخصیت کلی ترون اسفنجی شبیه به باب اسفنجی است با این تفاوت که کاملا رباتیک است.

صفحات دیگر