ویکی باب اسفنجی

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

تاد شلوار مکعبی

اشتراک‌گذاری

تاد شلوار مکعبی

Todd SquarePants

تاد شلوار مکعبی - باب اسفنجی

سکونت

بیکینی باتم، اقیانوس آرام

جنسیت

مذکر

دسته‌بندی

اسفنج دریایی

اولین نمایش

The Never-Ending Stay

تاد شلوار مکعبی (Todd SquarePants) پسرعموی دیده نشده‌ی باب اسفنجی است. او در کتاب اقامت بی-پایان (The Never-Ending Stay) نمایش داده شد.

بیوگرافی

تاد شلوار مکعبی فرزند یک زوج شلوار مکعبی ناشناخته هستند.

تاد در زمان بزرگسالی برای چند روز در کنار باب اسفنجی زندگی کرد. او اغلب در پیرامون خانه لم می‌داد و کار خاصی به جز به همر ریختن خانه‌ی پسرعمویش انجام نمی‌داد.

صفحات دیگر