ویکی باب اسفنجی

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

بارنکل بوی

اشتراک‌گذاری

بارنکل بوی

Barnacle Boy

بارنکل بوی - باب اسفنجی

سکونت

آسایشگاه شیدی شولز، بیکینی باتم، اقیانوس آرام

پیشه

ابرقهرمان (نیمه-بازنشسته)

جنسیت

مذکر

دسته‌بندی

انسان

اولین نمایش

«مرمید من و بارنکل بوی»

صداگذار

تیم کانوی

تیم (Tim) که بیشتر با نام ابرقهرمانی خود یعنی بارنکل بوی (Barnacle Boy) شناخته می‌شود، یک ابرقهرمان نیمه-بازنشسته است که در بیکینی باتم زندگی می‌کند. او و همراهش مرمید من، ستاره‌های یک شو به نام ماجراجویی‌های مرمید من و بارنکل بوی هستند، اما آن‌ها همچنین در دنیای کارتون باب اسفنجی نیز ابرقهرمان‌های واقعی هستند.

بارنکل بوی تقلید تمسخرآمیزی از آکوالد و رابین است. او بر اساس گفته‌ی خودش ۶۸ سال سن دارد. او و مرمید من در حال حاضر در آسایشگاه شیدی شولز ساکن هستند. دو تا از بزرگترین طرافداران آن‌ها باب اسفنجی و پاتریک هستند، کسانی که دوست دارند آن‌ها از بازنشستگی بیرون آیند. صداگذار بارنکل بوی یعنی تیم کانوی در سال ۲۰۱۹ درگذشت.

بارنکل بوی در کنار مرمید من و مامان بزرگ شلوار مکعبی، سه تا از شخصیت تکرار شده در مجموعه هستند که کنار گذاشته شده‌اند. او و مرمید من بعد از فوت صداگذار مرمید من یعنی ارنست بورگناین در سال ۲۰۱۲ کنار گذاشته شدند. این دو شخصیت حالا در اسباب بازی‌ها و روی عکس‌ها نمود پیدا کرده‌اند.

صفحات دیگر