ویکی باب اسفنجی

آتو

اشتراک‌گذاری

آتو

Otto

آتو - باب اسفنجی

سکونت

بیکینی باتم، اقیانوس آرام

پیشه

مالک رستوران خودکار (قبلا)
راننده قایق

دسته‌بندی

ربات

آتو (Otto) رباتی در فیلم باب اسفنجی: اسفنج در حال فرار است. این ربات نقش یک راننده را برای باب اسفنجی و همراهانش ایفا می‌کند.

شرح

سندی این ربات را به عنوان یک دستیار برای آقای خرچنگ ساخت، رباتی که هیچ قلب و احساسی نداشت و قادر به اتخاذ تصمیمات بی‌رحمانه‌ای بود. با این حال پس از مدت خیلی کوتاهی، وقتی آتو سعی کرد تا دفتر آقای خرچنگ را تصاحب کند، خرچنگ او را به بیرون از رستوران انداخت. پس از آن کارن با دیدن آتو از این ربات خوشش آمد و آن را برداشت. آتو بعدا در نقشه‌ی پلانکتون برای ربودن گری مورد استفاده قرار گرفت، و باب اسفنجی و پاتریک به کمک این ربات به شهر آتلانتیک رفتند. بعدا در مقطعی که باب اسفنجی و همراهانش از قصر پوسایدن فرار کردند، آتو باری دیگر دیده شد اما قبل از این که باب اسفنجی و دوستانش بتوانند سوار ماشین آتو شوند، این ربات آن‌ها را جا گذاشت.