ویکی سولو لولینگ

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

دروازه‌ها

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
حادثه دروازه سرخ .  - سولو لولینگ

حادثه دروازه سرخ

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"جانوران جادویی","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"خرس‌های یخی"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"الف‌های یخی"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"یتیس"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"مرگ‌ها","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/solo-leveling/%da%a9%db%8c%d9%85-%da%86%d9%88%d9%84/\">کیم چول</a>"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"۶ شکارچی رتبه B"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"۲ شکارچی رتبه C"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۴۷ (وبتون)"}}]}}]}}[/json] حادثه دروازه سرخ (Red Gate Incident) یک رویداد فاجعه‌بار در یک دروازه رتبه C بود که توسط [link]{"text":"انجمن ببر سفید"}[/link] کشف شد که یک [link]{"text":"دروازه سرخ"}[/link] است. شرح این یورش در ابتدا قرار بود به عنوان یک تمرین آموزشی ساده […]