ویکی سولو لولینگ

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

منطقه پنالتی

اشتراک‌گذاری

منطقه پنالتی

Penalty Zone

منطقه پنالتی - سولو لولینگ

رتبه

نامشخص

باس

نامشخص

جانوران جادویی

هزارپای غول پیکر سمی

اولین نمایش

چپتر ۱۱ (وبتون)

منطقه پنالتی (Penalty Zone) جریمه‌ی شکست «ماموریت روزانه» است. «بازیکن» باید به مدت ۴ ساعت در بیابانی بدون باد، بدون خورشید، ماه و حتی ستاره زنده بماند. همچنین یک «هزارپای غول‌پیکر شنی سمی» در آنجا وجود دارد. اگر «بازیکن» در این منطقه شکار کند، سطح دشواری این مکان باز-تنظیم می‌شود.

مشخصات

منطقه پنالتی یک بیابان وسیع است که در آن مزارع بی‌پایانی از شن تا افق کشیده شده‌اند. این منطقه هیچ باد، خورشید، ماه یا ستاره‌ای ندارد. آسمان آن خالی و به مانند جوهر سیاه ریخته شده روی بوم است. با وجود کمبود منبع نور، می‌تواند محیط اطراف را به وضوح دید.

صفحات دیگر