بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

قلعه شیطان

اشتراک‌گذاری

قلعه شیطان

Demon Castle

قلعه شیطان - سولو لولینگ

رتبه

رتبه اس

باس

سربروس (نگهبان دروازه)
وولکان (طبقه ۵۰)
متوس (طبقه ۷۵)
باران (طبقه ۱۰۰)

طبقه

۱۰۰

اولین نمایش

چپتر ۲۹ (رمان)

قلعه شیطان (Demon Castle) یک سیاهچال رتبه اس بود که توسط آرشیتکت ساخته شد و شیاطین در آن زندگی می‌کردند.

شرح

این قلعه اهریمنی یک نسخه ویران شده از سئول است که مملو از ساختمان‌های ویران شده و آتش گرفته است. در مجموع ۱۰۰ طبقه و چهار باس در این سیاهچال وجود دارد. همانطور که بعدا اشبورن فاش کرد، قلعه شیطان در واقع بر اساس نسخه‌ای از سئول در یک خط زمانی دیگر است که در آن جنگی بین حاکمان و فرمانروایان باعث ویرانی شده است و نژاد بشر از بین رفته است.

صفحات دیگر