ویکی سولو لولینگ

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

شیطان‌ها

اشتراک‌گذاری

شیطان‌ها

Demons

شیطان‌ها - سولو لولینگ

مکان

قطعه شیطان

رتبه

رتبه S-B

وابسته به

اولین نمایش

چپتر ۵۷

شیطان‌ها (Demons) نژادی از جانوران جادویی شرور هستند که از قلعه شیطان می‌آیند. آن‌ها توسط باران، پادشاه شیاطین و یکی از ۹ فرمانروا اداره می‌شدند که اکثر آن‌ها تحت فرمان او در طول اولین جنگ با حاکمان از بین رفتند.

شرح

بسته به اینکه شیاطین چقدر قوی هستند، اندازه و اشکال مختلفی دارند. اشراف شیطانی تقریبا به اندازه‌ی انسان‌ها هستند و بسیار شبیه آن‌ها هستند، در حالی که میانگین شیاطین به اندازه ساختمان‌های کوچک و شبیه حیوانات هستند. شیاطین معمولا دارای شاخ و چشمان قرمز هستند اگرچه همیشه این نیست، به خصوص در مورد اشراف شیطانی.

قدرت یک شیطان می‌تواند سطح هوش او را تعیین کند. شیاطین متوسط ​​دارای سطح هوش حیوانی هستند و بنابراین مانند جانوران بی‌فکر رفتار می‌کنند، در حالی که اشراف اهریمنی دارای سطح هوش انسانی هستند و هم خطرناک‌تر و هم جنگجویانی حسابگرتر هستند. برخی از آن‌ها حتی می‌توانند به زبان‌های انسانی صحبت کنند که این می‌تواند برای خود شیاطین بد باشد، چرا که شیاطین بدون هوش قادر نیستند شیاطین دارای هوش را به عنوان یک هم‌نوع تشخیص دهند.

صفحات دیگر